«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دوره های IELTS / TOEFL:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
IELTS 98/4/30 98/7/9 فرد 16:45-20 120 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
IELTS 98/05/31 98/8/2 پنج شنبه 13-16:30 60 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
IELTS 98/6/22 98/8/24 جمعه 8:30-13 60 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
 
 
آدرس مراکز:
دپارتمان زبانهای خارجه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵