«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دوره های IELTS / TOEFL:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
IELTS 23 فروردین 14 تیرماه جمعه 8:30 -13 60 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
IELTS 29 فروردین 13 تیر پنج شنبه 14-18:30 60 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
IELTS 18 فروردین 30 خرداد فرد 16:45-20 120 مرکز شماره دو-خیابان شهدای ژاندارمری در حال ثبت نام
 
 
آدرس مراکز:
دپارتمان زبانهای خارجه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵