رد کردن لینک ها


دوره های زبان تافل دکترا داخلی  MSRT – EPT – MHLE

دوره های زبان تافل دکترا داخلی MSRT – EPT – MHLE

دوره های زبان تافل دکترا داخلی MSRT – EPT – MHLE   هدف دوره: در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، به‌ویژه دوره‌های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره‌ها، آزمون‌های مختلفی به منظور