رد کردن لینک ها


برگزاری کارگاه یک روزه مقاله نویسی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

برگزاری کارگاه یک روزه مقاله نویسی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

مقاله نویسی ✅ برگزاری کارگاه یک روزه مقاله نویسی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران         مدرس کارگاه:جناب

دوره ترجمه اخبار و مطبوعات

دوره ترجمه اخبار و مطبوعات

دوره ترجمه اخبار و مطبوعات.. طول دوره: پنج هفته جمعه ها: ازساعت 16-13 تعداد دوره: 2 مخاطبین: کلیه شرکت کنندگان در آزمونهاو

بازگشت به بالای صفحه