رد کردن لینک ها


دوره های آیلتس IELTS

 • عادی و فشرده
 • گروهی و عمومی
 • تدریس تکنیکها ی چهار مهارت ACADEMIC & GENERAL
 • برگزاری آزمونهای آزمایشی
 • مشاوره، مصاحبه و  پشتیبانی توسط اساتید دانشگاه

 

 •  برنامه کلاسهای تخصصی زبان انگلیسی

  کلاس مدت

   (ساعت)

  مهارت روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد
  IELTS ۱۵ Listening یک شنبه

   

  ۴۵:۱۶ ۱۴/۷/۹۸

   

  ۲۶/۹/۹۸

   

  مالکی
  IELTS ۱۵ Speaking ۱۸:۱۵ مالکی
  IELTS ۱۵ Writing سه شنبه ۴۵:۱۶ ۱۶/۷/۹۸

   

  ۲۸/۹/۹۸ اعظمی نژاد
  IELTS ۱۵ Reading ۱۸:۱۵ اعظمی نژاد
   
  IELTS

  فشرده

   

  ۶۰ چهار مهارت پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۳۱/۵/۹۸ ۲/۸/۹۸ اعظمی نژاد
                 
  IELTS

  فشرده

   

  ۶۰ چهار مهارت جمعه ۱۱:۴۵-۸:۳۰ ۲۲/۶/۹۸ ۲۴/۸/۹۸ اعظمی نژاد

به گفتگو بپیوندید