رد کردن لینک ها


همه چیز در مورد آزمون MHLE

همه چیز در مورد آزمون MHLE

MHLE, MCHE (MSRTR), TOLIMO, EPT

هدف دوره

 

آشنا کردن داوطلبین با آزمون تافل دکتری داخل کشور و ارتقاء مهارت های خواندن و درک مطلب، واژگان و گرامر زبان انگلیسی آنها برگزار اهداف این دوره است.

سرفصل های دوره

این دوره شامل یک ترم ۸۰ ساعته است و طی ۱۰ هفته و بر اساس سرفصل‌های ارائه شده در جدول زیر برگزار می‌شود. لازم به ذکر است برای داوطلبین شرکت کننده در آزمون­ تولیمو، ۲۰ ساعت آموزش مهارت شنیداری و ۲۰ ساعت آموزش مهارت نوشتاری بطور جداگانه و با اخذ شهریه مربوطه قابل ارائه است.

همه چیز در مورد آزمون MHLE

مهارت سرفصل‌ها
خواندن معرفی انواع پرسش­ های خواندن و درک مطلب، آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­های مربوطه. این پرسش­ ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

– چهارچوب کلی متن (Text Overview)

– موضوع اصلی متن (Main Topic)

– ایده اصلی متن (Main Idea)

– ایده ­­های خاص متن (Specific Ideas)

– هدف اصلی نویسنده (Writer’s Main Purpose)

– دیدگاه نویسنده (Writer’s Viewpoint)

– جزییات متن: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

– استنتاج (Inference)

– مرجع ضمیر (Pronoun Reference)

– حدس معنی لغات (Guessing the Meanings of Words)

– ساختار متن (Text Structure Questions)

گرامر – معرفی و آموزش ساختارها و نقاط گرامری مطرح در آزمون ­های تافل از قبیل ساختار انواع جمله؛ افعال اصلی؛ افعال کمکی؛ شبه­ فعل­ها؛ افعال مجهول؛ اسم و وابسته­ های پیشین و پسین اسم؛ صفت؛ قید و انواع آن؛ ضمایر؛ حروف اضافه؛ شبه جملات موصولی، اسمی و قیدی؛ ساختارهای مقایسه‌ای؛ جملات شرطی؛ نقل قول مستقیم و غیر مستقیم؛ افعال سببی و غیره. انجام تمرین با تست ­های مربوطه.
واژگان  – درک ساختار واژگان: پیشوندها، پسوندها و ریشه‌ها؛ کمک به یادگیری تعداد قابل توجهی واژه با استفاده از کتب آموزش واژه معرفی شده در بخش منابع آموزشی. انجام تمرین بر روی تست‌های مربوطه.
بخش شنیداری تولیمو – آموزش تلفظ صداهای انگلیسی، الگوهای استرس و آهنگ انواع جملات

– معرفی انواع پرسش­ های شنیدار و درک مطلب؛ آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­ های مربوطه. این پرسش­ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

– موضوع اصلی متن یا مکالمه (Main Topic)

– ایده اصلی متن یا مکالمه (Main Idea)

– هدف اصلی گوینده (Speaker’s Main Purpose)

– دیدگاه نویسنده (Speaker’s Viewpoint)

– جزییات متن یا مکالمه: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

– استنتاج (Inference)

بخش نوشتاری تولیمو – مرور ساختارهای گرامری پرکاربرد در نگارش

– شیوه­ های تولید ایده، دسته­ بندی و سازماندهی ایده­ها و ارائه آنها در یک قالب منسجم

– ساختار پاراگراف: جمله اصلی، جملات پایه، جملات پیرو، جمله نتیجه­ گیری

– انواع پاراگراف

– ساختار مقاله

– انواع مقاله

 همه چیز در مورد آزمون MHLE

لینک