رد کردن لینک ها


هدف دوره های عادی و فشرده آیلتس /IELTS

دوره آمادگی آزمون IELTS (International English Language Testing System – IELTS)

IELTS چه نوع آزمونی است؟

به منظور کمک به دانشگاه­ ها و مراکز آموزش عالی برای انتخاب دانشجویان مسلط به زبان انگلیسی، آزمون IELTS در سال ۱۹۸۹ معرفی گردید. هم اکنون، این آزمون یک معیار استاندارد بین ­المللی برای سنجش مهارت­ های زبان انگلیسی است. کسب نمره قابل قبول در این آزمون شرط پذیرش در دانشگاه­ ها، مهاجرت و یا کار در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می­ شود. این آزمون مهارت­ های چهارگانه زبان یعنی گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن را مورد ارزیابی قرار می‏ دهد و تسلط بر این مهارت‏ها مستلزم برخورداری از دانش واژگان، گرامر و تلفظ زبان انگلیسی است. نمره این آزمون در مقیاس ۱ تا ۹ محاسبه می‏ گردد که نمره ۱ به معنی پائین­ ترین میزان تسلط و نمره ۹ به معنی تسلط حرفه­ ای بر مهارت­های چهارگانه زبان انگلیسی است. بیشتر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی نمرات بین ۵/۵ تا ۷ این آزمون را قابل قبول می ­دانند.

این آزمون دو شکل آکادمیک و عمومی دارد. IELTS آکادمیک برای ادامه تحصیل در دانشگاه­ ها و مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار می‏ گیرد و IELTS عمومی عمدتاً برای شرکت در آموزش‏ های غیر دانشگاهی، کسب تجربه کار و مهاجرت لازم می ­باشد.

همانطور که شکل بالا نشان می­ دهد، مهارت­ های شنیداری و گفتاری در دو نوع آزمون آی­ اِلتس مشترک بوده و مهارت­ های خواندن و نوشتاری در این دو نوع آزمون اشکال متفاوتی دارند. هر فرد می ­تواند به دفعات مختلف در آزمون آی ­اِلتس شرکت کند.

هدف دوره IELTS

هدف دوره آشنا­ کردن فراگیران با سؤالات آزمون آی ­اِلتس و ارائه راه‌کارهای لازم برای ارتقای مهارت‌های گفتاری، شنیداری، نوشتاری، و خواندن و درک مفاهیم، گسترش دایره واژگان و مرور ساختارهای دستوری زبان انگلیسی است.

سرفصل های دوره IELTS

دوره آمادگی آزمون IELTS به دو صورت عادی (۱۲۰ساعت)  و فشرده (۶۰ ساعت)  در یک ترم برگزار می گردد.

 

سرفصل ­ها

مهارت

– Learning about IELTS reading format

– Dealing with word formation

– Understanding paragraph organization

– Skimming

– Scanning

– Learning to find out the main idea of the passage

– Understanding details

– Understanding the author’s main purpose

– Recognizing the author’s attitude

– Understanding implied details

– Matching lists and phrases

– Learning to choose the correct heading for paragraphs

– Learning to complete a summary using a set of given words

– Learning to decide if statements agree with the information in the passage selecting one of the choices True,or Not Given

– Learning to match the paragraphs to a question containing a paraphrase of detailed information within paragraphs

Reading Comprehension

– Learning about IELTS listening format

– Reviewing pronunciation, including vowels, consonants, word stress, intonation patterns and pauses

– Comprehending the main idea

– Getting specific information

– Comprehending important details

– Recognizing the speaker’s attitude and degree of certainty

– Identifying feelings

– Completing notes

– Inferring people’s professions through vocabulary

– Recognizing the speaker’s function or purpose

– Recognizing the organization of information presente

– Learning to go beyond the surface meaning

– Making connections among pieces of information in a conversation or lecture

– Recognizing topic changes in lectures and conversations

Listening Comprehension

– Learning about IELTS writing format

– Reviewing the grammatical structures frequently used in IELTS writin

– Learning the mechanics of writing

– Learning how to produce ideas for writin

– Learning paragraph organization

– Learning about different kinds of paragraphs

– Learning essay structure

– Learning about different kinds of essays

– Learning to write a short letter in response to a given problem of situation

– Learning to present an argument or a discussion on a problem

– Learning to describe graphs and write about diagrams, tables or short texts

– Learning to express needs, wants, likes/dislikes and opinions

– Learning to write without straying from the topic

– Learning to consider appropriate register and style in writin

– Learning to outline a problem and present a solution

– Learning to present and justify an opinion

– Learning to organize, present and compare data

– Learning to describe the stages of a process

– Learning to explain how something works

– Learning to present the solution to a problem

– Learning to present and justify an opinion

– Learning to compare and contrast evidence and opinions

– Learning to evaluate and challenge ideas, evidence or an argument

Writing

– Learning about IELTS speaking format

– Reviewing  the grammatical structures frequently used in IELTS speaking

– Learning how to produce ideas for speaking

– Learning pronunciation, including vowels, consonants, word stress, intonation patterns and pauses

– Getting familiar with the topics frequently used in the speaking part

– Learning to ask questions and elicit ideas

– Learning to take initiative in a conversation

– Learning to express attitudes

– Learning to speak fluently

– Learning to speak accurately

– Learning to speak with intelligibility

– Learning to conclude what you are talking about

به گفتگو بپیوندید