رد کردن لینک ها


نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس چگونه است؟

نمره دهی آیلتس

نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس چگونه است؟

نمره دهی آیلتس
نمره دهی آیلتس

نحوه نمره دهی آیلتس 

نمره دهی آیلتس IELTS  از ۱ تا ۹ می باشد که معمولا لفظ Score به آن اطلاق می شود. در آزمون آیلتس پایین ترین نمره ۱ و بالاترین نمره ۹ محسوب می شود. نمره دهی آیلتس IELTS  مبنای مشخصی دارد که به شرح زیر می باشد. داوطلبان آزمون آیلتس می توانند نمره خود را با استفاده از سیستم نمره دهی آیلتس IELTS که شرح داده شده محاسبه کنند.

چگونگی محاسبه نمره در آیلتس IELTS

هر چهار مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking  دارای نمرات  جداگانه هستند که در نهایت جمع بسته شده و میانگین آنها محاسبه می شود. اگر عدد به دست آمده رند نبود گرد  شده و رند می شود. به این صورت که که اگر به عدد بالاتر نزدیکتر باشد به نمره بالاتر رد میشود و اگر به عدد پایین تر نزدیک باشد به نمره پایین تر رند می شود. به مثال های زیر توجه نمایید:

*** Listening  Reading Speaking Writing میانگین نمره  نمره کل
آزمون دهنده ۱ ۶.۵ ۵ ۷ ۶.۲۵ ۶.۵
آزمون دهنده ۲ ۴ ۳.۵ ۴ ۴ ۳.۸۷ ۴
آزمون دهنده ۳ ۶.۵ ۶.۵ ۵.۵ ۶ ۶.۱۲ ۶

 

نحوه نمره دهی آیلتس IELTS  در هر بخش

نمره دهی آیلتس IELTS  در بخش Listening

بخش Listening دارای ۴۰ سوال می باشد که هر سوال ۱ نمره و امتیاز دارد. امتیاز به دست آمده به صورت زیر به نمره محاسبه می شود:

امتیاز از ۴۰ ۴-۵ ۶-۷ ۸-۹ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۶-۱۷ ۱۸-۲۲ ۲۳-۲۵ ۲۶-۲۹ ۳۰-۳۱ ۳۲-۳۴ ۳۵-۳۶ ۳۷-۳۸ ۳۹-۴۰
نمره ۲.۵ ۳ ۳.۵ ۴ ۴.۵ ۵ ۵.۵ ۶ ۶.۵ ۷ ۷.۵ ۸ ۸.۵ ۹

نمره دهی آیلتس IELTS  در بخش Reading

این بخش در دو نوع General  و Academic دارای تفاوت هایی می باشد . مانند بخش قبل هر سوال یک امتیاز دارد که از ۴۰ سوال این بخش به دست می آید:

نمره دهی  آیلتس IELTS  در بخش Reading در نوع General

امتیاز از ۴۰ ۶-۸ ۹-۱۱ ۱۲-۱۴ ۱۵-۱۸ ۱۹-۲۲ ۲۳-۲۶ ۲۷-۲۹ ۳۰-۳۱ ۳۲-۳۳ ۳۴-۳۵ ۳۶ ۳۷-۳۸ ۳۹ ۴۰
نمره ۲.۵ ۳ ۳.۵ ۴ ۴.۵ ۵ ۵.۵ ۶ ۶.۵ ۷ ۷.۵ ۸ ۸.۵ ۹

نمره دهی  آیلتس IELTS  در بخش Reading در نوع Academic

امتیاز از ۴۰ ۴-۵ ۶-۷ ۸-۹ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۶-۱۷ ۱۸-۲۲ ۲۳-۲۵ ۲۶-۲۹ ۳۰-۳۱ ۳۲-۳۴ ۳۵-۳۶ ۳۷-۳۸ ۳۹-۴۰
نمره ۲.۵ ۳ ۳.۵ ۴ ۴.۵ ۵ ۵.۵ ۶ ۶.۵ ۷ ۷.۵ ۸ ۸.۵ ۹

 

نمره دهی آیلتس IELTS  در بخش Writing

این بخش نیز در دو نوع General و Academic  دارای تفاوت هایی است اما در کل نحوه تصحیح کردن و نمره دهی به صورت زیر محاسبه می شود:

  • میزان ارتباط دهی صحیح بین نوشته و موضوع مطرح شده
  • انسجام و هم بستگی موجود در متن
  • دامنه لغات استفاده شده ، استفاده از لغات پیشرفته مرتبط با محتوا
  • استفاده از گرامر های سطح بالا و پیشرفته و دقت در نوشتن جملات درست گرامری

 

نمره دهی آیلتس IELTS  در بخش Speaking

  • مدت زمان مصاحبه در این بخش ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می باشد و آزمون گیرنده در این بخش صحبت های شما را با توجه به دسته بندی های کلی ارزیابی می کند:
  • انسجام بین صحبت ها و سلیس بودن
  • دامنه واژگان مورد استفاده
  • دانش گرامری و دقت در استفاده صحیح از گرامر
  • تلفظ صحیح کلمات

 

به گفتگو بپیوندید