رد کردن لینک ها


شروع دوره IELTS ترم پاییز ۹۸

                       برنامه کلاسهای تخصصی زبان انگلیسی ترم پاییز ۹۸

کلاس مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه

(تومان)

IELTS ۶۰ یک و سه شنبه ۲۰-۱۶:۴۵ ۲۱/۷/۹۸ ۱/۱۰/۹۸ خانم دکتر اعظمی نژاد
۹۶۰،۰۰۰
IELTS ۶۰ پنج شنبه ۱۶:۳۰-۱۳ ۳۰/۸/۹۸ ۲۴/۱۱/۹۸ خانم دکتر اعظمی نژاد ۹۶۰،۰۰۰
IELTS ۶۰ جمعه ۱۱:۴۵-۸:۳۰ ۳/۸/۹۸ ۲۰/۱۰/۹۸ خانم دکتر اعظمی نژاد ۹۶۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید