رد کردن لینک ها


دوره گرامر پیشرفته ویژه آیلتس و تافل

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
دوره گرامر پیشرفته ویژه آیلتس و تافل

IELTS/ TOEFL Grammar Lessons
 Tenses
 Conditionals
 Adverbial Clauses
 Relative Clauses
 Noun Clauses
 Modal verbs
 Subject Verb Agreement
 Parallel Structure
 Passive Voice
 Types of adjectives

مدرس: خانم دکتر اعظمی نژاد
روز ها و ساعات: ۲۹شهریور،۱۲مهر و۱۹مهر (روزهای جمعه)- از ساعات ۸/۳۰الی ۱۳ برگزار خواهد شد.
ثبت نام برای عموم آزاد می باشد.

شماره تماس: ۶۶۴۷۹۵۲۰ و ۶۶۴۷۹۵۲۳
مدیر گروه: ۰۹۱۲۱۳۷۲۶۰۱
Site: zaban.jada.ir
Telegram: @jahad_zaban

به گفتگو بپیوندید