رد کردن لینک ها


دوره های TTC ( تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان و کودکان)

کلاس مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

TTC ADULTS ۳۰ دوشنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۹۹/۴/۹ ۹۹/۵/۲۰ ۵۰۰،۰۰۰
TTC CHILREN ۲۰ پنج شنبه ۱۶-۱۹ ۹/۴/۹ ۹۹/۵/۲ ۴۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه