رد کردن لینک ها


دوره فشرده آیلتس IELTS

دوره فشرده آیلتس IELTS

دوره عادی و فشرده ترم بهار و تابستان

به صورت ۶۰ و ۱۲۰ ساعت برگزار می گردد.

 

 

دوره مدت دوره ساعت روز ساعت شهریه تومان استاد شروع پایان
فشرده

IELTS

۶۰ جمعه ۸:۳۰ الی ۱۳ ۱۰۰۰۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد ۹۸/۳/۲۴ ۹۸/۶/۸
عادی

IELTS

 

۱۲۰ فرد ۱۶:۴۵ الی ۲۰ ۱۴۰۰۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد و خانم دکتر عبداللهی ۹۸/۴/۲۴ ۹۸/۶/۳۱

 

به گفتگو بپیوندید