رد کردن لینک ها


دوره تلفظ به همراه مکالمه شروع ۲۴ مهرماه

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

👈 دوره تلفظ به همراه مکالمه زبان انگلیسی

🎯هدف دوره: استفاده از شیوه های مختلف زمینه بسیار مناسبی را برای یادگیری زبان‌های خارجی ایجاد می‌کند. در این میان، استفاده از ارتباط هنر و زبان می تواند تفریح مورد علاقه فراگیران را به موقعیت یادگیری زبان تبدیل کنید که این خود ضمن ایجاد انگیزه در فراگیران، می تواند کمک به یادگیری و پیشرفت مهارت‌های زبانی بویژه مهارت گفتاری آنها بنماید..

🎯سرفصل های دوره:
این دوره آموزشی شامل یک ترم ۳۰ ساعته است که در طول ۱۰ هفته و بر اساس سرفصل های جدول زیر برگزار می‌شود. لازم به یادآوری است که در صورت استقبال فراگیران و احساس نیاز، تعداد ترم‌ها قابل افزایش است.
ردیف

🎯 سرفصل ها:
• مقدمه­ ای بر تلفظ در زبان انگلیسی
• مصوت­ها (vowels)
• صامت­ها (consonants)
• هجا و الگوهای تکیه (syllable identification and stress patterns)
• الگوهای آهنگ جمله (intonation patterns)
• تمرین ضرب­ آهنگ (rhythm practice)
• ادغام آواها (linking and sound mergers)
• خوشه­ های صامت (consonant clusters)
• کوتاه شدن آواها (sound reduction)

 روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۷

مدت دوره: ۳۰ ساعت

💵 شهریه: ۳۵۰ هزار تومان
🏢محل برگزاری: خیابان انقلاب، خیابان دوازده فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۷۵

Tell: ۶۶۴۷۹۵۲۰-۶۶۴۷۹۵۲۳
Site: zaban.jada.ir
Telegram: @jahad_zaban

به گفتگو بپیوندید