رد کردن لینک ها


ثبت نام دوره آیلتس IELTS

دوره آیلتس به دو صورت عادی و فشرده

تدریس تکنیکهای پاسخگویی به چهار مهارت در مدت زمان ۶۰ ساعت معادل دو ماه و نیم  – جهت کسب اطلاعات بیشتر۶۶۴۷۹۵۲۰ و ۶۶۴۷۹۵۲۳  و ۰۹۱۲۱۳۷۲۶۰۱ تماس حاصل فرمایید.

کلاس مدت

 (ساعت)

مهارت روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

IELTS

عادی

۶۰ چهار مهارت یک شنبه و

سه شنبه

۱۶:۴۵الی۲۰ ۹۸/۷/۱۴

 

۹۸/۹/۲۸ ۹۶۰،۰۰۰
IELTS

فشرده

 

۶۰ چهار مهارت پنج شنبه ۱۳ الی ۱۶:۱۵
۹۸/۸/۳۰ ۹۸/۱۱/۲۴ ۹۶۰،۰۰۰
IELTS

فشرده

 

۶۰ چهار مهارت جمعه ۸:۳۰ الی ۱۳

 

۹۸/۶/۲۲ ۹۸/۸/۲۴ ۹۶۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید