رد کردن لینک ها


برگزاری دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می کند : 

دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی
دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

☄️ شناسایی و تفسیر حروف صدادار و بی صدا

☄️ یادگیری اصول تغییر معنی کلمات با تغییر Intonation & Stress

☄️ یادگیری اصول Rhythm, Stress and Intonation در کلمات

☄️ یادگیری اصول Rhythm, Stress, Assimilation and Intonation در جملات

☄️ نظارت و تصحیح زبان آموزان

📞 ۶۶۴۷۹۵۲۰-۶۶۴۷۹۵۲۳
Site : zaban.jada.ir
Telegram: @jahad_zaban

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه