رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Fundamentals

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه
B1 ۴۰ پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۸ ۹۸/۹/۲۱ ۲۲۰،۰۰۰
B1-B2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰ ۹۸/۷/۷ ۹۸/۹/۳۰ ۴۴۰،۰۰۰
B3 & E1 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ ۴۴۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه