رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Fundamentals

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه
F2 ۴۰ پنج شنبه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۱/۲۹ ۹۸/۳/۳۰ خانم کدخدایی ۲۰۰,۰۰۰
F3 ۴۰ دوشنبه و چهارشنبه ۱۷-۱۹ ۹۸/۱/۲۶ ۹۸/۳/۲۹ خانم خاتمی ۲۰۰,۰۰۰
F ۱۰۰ زوج ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۲/۲ ۹۸/۳/۲۹ خانم بالو ۴۵۰,۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه