رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Fundamentals

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه
B3 ۴۰ پنج شنبه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۱۳/۴/۹۸ ۱۴/۶/۹۸ خانم کدخدایی ۲۲۰،۰۰۰
B1

&

B2

 

 

 

۸۰ دو و پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۱۳/۴/۹۸ ۲۵/۶/۹۸ خانم اسد بگی ۴۴۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه