رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Elemetary

دوره مدت دوره (ساعات) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه
E1 ۴۰ دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۹:۳۰ ۲۴/۴/۹۸ ۲۵/۶/۹۸ خانم خاتمی
۲۲۰،۰۰۰
E ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۲۲/۴/۹۸ ۲۷/۶/۹۸ خانم کدخدایی ۲۲۰،۰۰۰
E ۸۰ دو و پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۱۴/۵/۹۸ ۶/۸/۹۸ خانم کدخدایی ۴۴۰،۰۰۰

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه