رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Elemetary

دوره مدت دوره (ساعات) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه
E1 ۴۰ جمعه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵
۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ ۲۲۰،۰۰۰
E2           ۴۰ دو شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
۹۸/۷/۱۵ ۹۸/۹/۱۸ ۲۲۰،۰۰۰
E1-E2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ ۴۴۰،۰۰۰
E1-E2 ۸۰ دو و پنج شنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰ ۹۸/۷/۱۵ ۹۸/۹/۲۱ ۴۴۰،۰۰۰

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه