رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره های عادی و فشرده آیلتس /IELTS

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه تومان
نام استاد
IELTS ۶۰ جمعه ۸:۳۰-۱۳ ۹۸/۳/۲۴ ۹۸/۶/۸ ۱،۰۰۰,۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد
IELTS ۱۲۰ فرد ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۴/۲۳ ۹۸/۶/۲۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد

و

خانم دکتر عبدللهی

IELTS ۶۰ پنج شنبه ۱۳-۱۶:۳۰ ۹۸/۵/۲۴ ۹۸/۸/۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه