رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره های عادی و فشرده آیلتس /IELTS

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

نام استاد
IELTS ۱۲۰ فرد ۲۰-۴۵:۱۶ ۲۳/۴/۹۸ ۲/۷/۹۸ ۱،۴۰۰،۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد
IELTS ۶۰ پنج شنبه ۱۳-۱۶:۳۰ ۲۴/۵/۹۸ ۲۵/۷/۹۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد
IELTS ۶۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۱۵/۶/۹۸ ۱۷/۸/۹۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ خانم دکتر اعظمی نژاد

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه