رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره های عادی و فشرده آیلتس /IELTS

 

دوره های عادی و فشرده IELTS

ثبت نام تک مهارت ایلتس  در روزهای فرد امکان پذیر می باشد.

کلاس مدت

 (ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

IELTS ۶۰
یک و سه شنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۹۸/۷/۲۱ ۹۸/۱۰/۱ ۹۶۰،۰۰۰
IELTS ۶۰
پنج شنبه ۱۳ الی ۱۶:۱۵ ۹۸/۸/۳۰ ۹۸/۱۱/۲۴ ۹۶۰،۰۰۰
IELTS ۶۰
جمعه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵
۹۸/۸/۳ ۹۸/۱۰/۲۰ ۹۶۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه