رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی

هدف دوره گرامر GRAMMAR

آموزش گرامر نمی تواند به عنوان یک هدف مستقل تلقی شود، بلکه این نوع آموزش می تواند به فراگیران دوره‌های مختلف زبان انگلیسی، از جمله دوره زبان انگلیسی بزرگسالان، فرصت ‌دهد تا ضعف‌ها و کاستی‌های مربوط به دستور زبان خود را مرتفع سازند. دوره گرامر زبان انگلیسی با در نظر گرفتن این ملاحظه و با هدف توانمندسازی فراگیران در حوزه گرامر زبان انگلیسی و کمک به برطرف کردن ضعف های آنها در این زمینه برگزار می گردد.

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

گرامر مقدماتی ۱۵ یک شنبه ۱۳ الی ۱۶ ۹۹/۴/۱۵ ۹۹/۵/۱۲ ۵۰۰،۰۰۰
گرامر مقدماتی ۱۵ پنج شنبه  ۱۳ الی ۱۶ ۹۹/۴/۱۹ ۹۹/۵/۱۶ ۵۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید