رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش زبان فرانسه

کلاس

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه (تومان)
فرانسه ۱ ۳۰ پنج شنبه ۹-۱۲ ۹۹/۳/۱۹ ۹۹/۵/۶ خانم بحیرایی ۴۵۰/۰۰۰
فرانسه ۲ ۳۰ دوشنبه ۱۶-۱۹ ۹۹/۳/۳۰ ۹۹/۵/۳۰ خانم بحیرایی ۴۵۰/۰۰۰
  • کلاسهای خصوصی فرانسه، جلسه ای ۱۵۰ هزار تومان

 

به گفتگو بپیوندید