رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش تلفظ

کلاس مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه

(تومان)

تلفظ ۳۰ چهارشنبه ۱۵ الی ۱۷:۳۰ ۹۸/۷/۲۴ ۹۸/۹/۳۰ آقای دکتر زندپور ۳۵۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه