رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش بحث آزاد زبان

دوره مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه

(تومان)

مکالمه

Pre Intermediate

۲۰ دوشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۳/۲۰ ۹۸/۵/۱۷ خانم بخششی ۲۰۰,۰۰۰
مکالمه

 Intermediate

۲۰
سه شنبه
۱۸:۳۰-۲۰
۹۸/۲/۱۷ ۹۸/۴/۲۴ خانم بخششی ۲۰۰,۰۰۰
مکالمه

Upper Intermediate

&

advanced

۲۰ دوشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۳/۲۰ ۹۸/۵/۱۷ آقای دکتر هولاکویی ۲۵۰,۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه