رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش بحث آزاد زبان

هدف دوره
فراگیران سطح متوسط به بالای دوره های آموزش زبان های خارجی به فرصت‌های بیشتری نیاز دارند تا به تمرین مکالمه و استفاده از مهارت‌ گفتاری خود پرداخته و ساختارهای پیش آموخته مهارت‌های زبانی و غیر فعال ذهنی خود را درونی سازی نمایند. دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی برای ایجاد چنین فرصتی و با هدف تقویت مهارت گفتاری فراگیران برگزار می ‏شود.

دوره مدت

ساعت

روز ساعت تاریخ

شروع

تاریخ

پایان

شهریه

تومان

بحث آزاد INTERMEDIATE ۱۲  یک شنبه

و

سه شنبه

۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۹۹/۴/۱۵ ۹۹/۴/۳۱ ۳۰۰،۰۰۰ 
بحث آزاد 

ADVANCED

۱۶ یک شنبه

و

چهارشنبه

۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۹۹/۴/۱۵ ۹۹/۵/۸ ۴۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید