رد کردن لینک ها


برنامه دوره Upper Intermediate

دوره تعداد ساعات روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان استاد شهریه (تومان) مکان برگزاری
UI1 ۴۰ پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۹۸/۱/۲۹ ۹۸/۳/۳۰ خانم شیخی ۲۵۰,۰۰۰ ژاندارمری
UI1-UI2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۱/۲۴ ۹۸/۳/۲۹ خانم افشاری ۵۰۰,۰۰۰ ژاندارمری
UI2 ۴۰ یک شنبه و سه شنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۱۵ ۹۸/۱/۲۵ ۹۸/۳/۲۸ خانم رضایی ۲۵۰,۰۰۰ ژاندارمری
UI3 ۴۰ یک شنبه و سه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰ ۹۸/۱/۲۵ ۹۸/۳/۲۸ خانم رضایی ۲۵۰,۰۰۰ ژاندارمری
UI3 ۴۰ یک شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۱۵

 

۹۸/۱/۲۵ ۹۸/۳/۲۹ خانم دکتر

اعظمی نژاد

۲۵۰,۰۰۰ ژاندارمری
UI3 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۱/۳۰ ۹۸/۳/۳۱ خانم بنکدار ۲۵۰,۰۰۰ ژاندارمری

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه