رد کردن لینک ها


برنامه دوره Upper Intermediate

دوره تعداد ساعات روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان)
UI1 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵
۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ ۲۵۰،۰۰۰
UI2 ۴۰ جمعه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵
۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۷ ۲۵۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه