رد کردن لینک ها


برنامه دوره Upper Intermediate

دوره تعداد ساعات روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان استاد شهریه (تومان)
UI1 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۱۴/۴/۹۸ ۱۵/۶/۹۸ خانم بنکدار ۲۵۰،۰۰۰
UI3 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۱۵-۴۵/۱۶ ۲۳/۴/۹۸ ۲۲/۶/۹۸ خانم رضایی ۲۵۰،۰۰۰
UI3-A1 ۸۰ یک وسه شنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۲۳/۴/۹۸ ۲۶/۶/۹۸ خانم افشار ۵۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه