رد کردن لینک ها


برنامه دوره Pre Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه
PI1 ۴۰ شنبه

و

چهارشنبه

۱۷:۳۰

الی

۱۹:۳۰

۹۹/۳/۱۷ ۹۹/۵/۲۹ ۴۰۰،۰۰۰
PI2 ۴۰ دوشبه

و

چهارشنبه

۱۷:۳۰

الی

۱۹:۳۰

۹۹/۳/۱۹ ۹۹/۵/۲۳ ۴۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه