رد کردن لینک ها


برنامه دوره Pre Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه
PI1 ۴۰ جمعه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ آقای نفری ۲۲۰،۰۰۰
PI2 ۴۰ پنجشنبه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۹۸/۷/۱۸ ۲۱/۹/۲۱ خانم شیخی ۲۲۰،۰۰۰
PI1-PI2 ۸۰ شنبه و  چهارشنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۹۸/۷/۱۷ ۳۰/۹/۳۰ خانم نوروزی ۴۴۰،۰۰۰
PI1-PI2 ۸۰ دو و پنج شنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۹۸/۷/۱۵ ۹۸/۹/۲۱ آقای میرزایی ۴۴۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه