رد کردن لینک ها


برنامه دوره Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه(تومان)
I1 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ ۲۲۰،۰۰۰
I2 ۴۰ جمعه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵
۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۷ ۲۲۰،۰۰۰
I1-12 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ ۴۴۰،۰۰۰
I3 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵
۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ ۲۲۰،۰۰۰
I3-UI1 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ ۴۷۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه