رد کردن لینک ها


برنامه دوره Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه(تومان)
I1 ۴۰ چهارشنبه ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۱۸/۱۰/۹۸ ۲۱/۱۲/۹۸ ۲۲۰،۰۰۰
I2 ۴۰ یک وسه شنبه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵
۱۵/۱۰/۹۸ ۲۵/۱۲/۹۸ ۲۲۰،۰۰۰
I3 ۴۰ جمعه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۲۰/۱۰/۹۸ ۲۳/۱۲/۹۸ ۲۲۰،۰۰۰
I3 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵
۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ ۲۲۰،۰۰۰
I1-12 ۸۰ شنبه و دوشنبه ۱۶:۴۵ الی ۲۰
۱۴/۱۰/۹۸ ۱۹/۱۲/۹۸ ۴۴۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه