رد کردن لینک ها


برنامه دوره Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه(تومان)
I1 ۴۰ جمعه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۲۱/۴/۹۸ ۲۲/۶/۹۸ آقای فخرالدینی ۲۲۰،۰۰۰
I1-12 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۲۲/۴/۹۸ ۲۷/۶/۹۸ خانم بنکدار ۴۴۰،۰۰۰
I2 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۱۵-۴۵/۱۶ ۱۸/۴/۹۸ ۳۱/۶/۹۸ خانم نوروزی ۲۲۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه